Tre personer sitter.

För dig som jobbar i en LSS-verksamhet

Här kommer du att kunna hitta konkreta tips på hur du kan stötta stödanvändare med sina relationer.

Hemsidan är under uppbyggnad, och kommer att fyllas med material under 2024. Så håll ut!