För dig som…

Person med guldfärgad hatt och lila scarf.
...har en egen funktionsnedsättning

Här hittar du som har en egen funktionsnedsättning tips och texter om relationer och rättigheter.

Tips - för dig med funktionsnedsättning
Fem personer har möte. En har ett fidgethjärta och en står upp.
...arbetar i en LSS-verksamhet

Här hittar du tips för dig som arbetar i eller ansvarar för verksamheter för personer med IF eller autism.

Tips och metoder - LSS-verksamhet
En person med glasögon och skjorta.
...är chef eller strateg

Ansvarar du för eller arbetar strategiskt med verksamheter inom funktionsstöd? Här är tips till dig.

Tips och metoder - Chef eller strateg
Två personer läser tillsammans i boken Respekt.
...arbetar med lärande

Tips och metoder för dig som arbetar med lärande för personer med IF eller autism.

Tips och metoder - lärande
Tre personer håller ett fidgethjärta.
...arbetar med fritidsaktiviteter

Här hittar du tips och verktyg för att arbeta med relationer när du arrangerar fritidsaktviteter.

Tips och metoder - fritid
Person sätter på kondom, på dildo.
...arbetar med SRHR

Tips till dig som arbetar med sexuell hälsa och vill bli bättre på att möta personer med funktionsnedsättning.

Tips och metoder - SRHR