Åtta personer i rummet. De dansar. Två av personerna använder en dansmatta. En sitter i permobil.

Om Relationer som funkar

Vi vill göra det lättare för personer med funktionsnedsättning
att ha de ömsesidiga, nära relationer som de själva vill ha.

Och kunskapen om hur man ska göra det kommer förstås från de viktigaste experterna.
Erfarenhetsexperterna.

Gå till en lättläst sida

 

 

Relationer som funkar är ett projekt som pågår under åren 2021-2024.
Projektet ägs av FUB i Uppsala län och finansieras av Arvsfonden.

Tankesmedjan med erfarenhetsexperter

Allt vi har gjort i projektet har utgått från vår tankesmedja med närmare 400 erfarenhetsexperter. En tecknad bild på en person med långt regnbågsfärgat hår. Hen är stark och spänner musklerna.De vet hur det är att leva med stöd i vardagen, och med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Vi har utforskat hur förutsättningarna för nära relationer ser ut idag. Vi har också tagit reda på hur det ser i i den bästa av världar, och vad vi kan behöva göra för att komma dit. Tillsammans har vi sedan strukturerat och sorterat experternas tankar.

Samarbeten med möjliggörare

Vi har tittat på vilka fungerande arbetssätt, metoder och andra lösningar som redan finns på olika håll. När det inte har funnits några goda exempel så har vi försökt att skapa nya lösningar. Det har vi gjort tillsammans med olika möjliggörare. Möjliggörarna kan vara föreningar, kommuner, regioner, myndigheter, företag eller enskilda verksamheter, som på ett eller annat sätt påverkar eller kan påverka förutsättningarna för målgruppens nära relationer.

Förändringsarbetet kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om att hjälpa en fritidsverksamhet att förstå hur de kan stötta personer i att hitta gemensamma intressen och komma närmare varandra. Men det kan också vara att hjälpa kommuner, regioner och myndigheter att ta fram nya styrdokument och systematiska arbetssätt. En annan viktig del av arbetet är skapandet av DigiVi, en webb-app som gör det möjligt för fler att hitta vänner, umgås eller dejta på nätet.

Läs mer om oss:

En tecknad bild på en person med långt regnbågsfärgat hår. Hen är stark och spänner musklerna.
Våra erfarenhetsexperter

Tankesmedjan med erfarenhetsexperter är grunden i vårt arbete. Här kan du läsa mer om hur vi arbetat.

Tankesmedjan
Petter, Magnus och Tess sitter i ett Pride-tåg. DE håller en Relationer som funkar-flagga och regnbågsflaggor.
Vi som jobbar i Relationer som funkar

Läs mer om oss som jobbar eller har jobbat med projektet.