Våra samarbeten

Utan våra samarbeten med olika möjliggörare skulle vårt arbete inte leda till någon förändring.

Här berättar vi mer om några av alla våra fantastiska samarbetspartners.

Arvsfonden

Relationer som funkar är ett Arvsfondsprojekt. Det innebär att vi får stöd från Allmänna Arvsfonden för att genomföra ett projekt som gör skillnad för en eller flera av fondens målgrupper. Pengarna är arvet från alla de svenskar som har dött utan att ha några närmare släktingar än kusiner, och som inte heller har testamenterat sina pengar någon annanstans. För att få stöd från arvsfonden måste projektet vara utvecklande och genomföras tillsammans med en av målgrupperna barn och unga, personer med funktionsnedsättning eller äldre.

FUB och andra föreningar som jobbar med funktionsrätt

Vår projektägare är FUB i Uppsala län. Men vi samarbetar också nära Riksförbundet FUB, Autism Uppsala län och andra föreningar i funktionsrättsrörelsen.