En bild på modellen Tårtan. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.

Lättläst om tårtan

Tårtan är ett sätt att visa
hur man kan jobba
för att personer med funktionsnedsättning
ska få stöd för att relationerna och sexualiteten
ska funka så bra som möjligt.

Aktiv medvetenhet

 

En bild på modellen Tårtan. Tårtfatet som heter "Aktiv medvetenhet" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.

När man har rätt till stöd i vardagen
har man också rätt till
relationer och sexualitet
som man mår bra i.
Vi vill att alla vet det.

 

 

 

 

Trygga rum

En bild på modellen Tårtan. Det nedersta tårtskiktet som heter "Trygga rum" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.

Relationer och sexualitet kan väcka
många frågor och funderingar.
Hur känns det att vara kär?
Hur kan jag hjälpa min vän som inte mår bra?
Hur använder man kondom?

Det är viktigt
att man blir tagen på allvar
när man ställer sina frågor och funderingar.

 

Lärande

En bild på modellen Tårtan. Tårtskiktet som heter "Lärande" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.

Man måste kunna lära sig om relationer och sexualitet
när det känns viktigt.
Under hela livet.

Det måste finnas lättläst material
och kurser där man kan träna
på ömsesidighet och samtycke.

 

 

Individuell vägledning och stöd

En bild på modellen Tårtan. Tårtskiktet som heter "Individuell vägledning och stöd" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.

När man behöver individuellt stöd
med sina relationer eller sin sexualitet
ska det finnas.

Det ska finnas personal
som har kunskap om relationer och sexualitet
och om funktionsnedsättningar och anpassningar.

 

 

Terapi/ vård

En bild på modellen Tårtan. Tårtskiktet som heter "Terapi / vård" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.

Ibland kan man behöva terapi eller vård
till exempel för att det finns en risk
att man skadar sig själv eller andra.

Då ska det finnas vårdpersonal
som har kunskap om funktionsnedsättningar
och terapi och vård.