Åtta personer i rummet. De dansar. Två av personerna använder en dansmatta. En sitter i permobil.

Olika delar av nära relationer

Här kommer vi att berätta mer
om hur nära relationer funkar,
vilka rättigheter som finns,
och hur man kan ge stöd
för att de nära relationerna ska funka.