När det inte funkar

Ibland funkar en relation inte
och man måste göra slut.

Ibland går det inte att reda ut konflikter.
När man inte mår bra i en relation
är det bra att avsluta relation.
Det gäller både i vänskapsrelationer
och i kärleksrelationer.

Om du blir utsatt för våld
kan du få hjälp.
Du kan ringa Brottsofferjouren på 116 006.
Du kan också göra en polisanmälan.
Ring polisen på 114 14.
Om det är akut ring 112.

Loading...
En orange ask med texten Varmpratskort
  • Samtal
  • vänskap
  • känslor
  • Stöd
  • Förebyggande