En grupp personer försöker ta sig in i ett hus samtidigt. En använder elrullstol.

Förstudien – Relationer som funkar

I förstudien till Relationer som funkar utforskade vi vad som funkar och inte funkar idag kring nära relationer för personer med IF, och vad som skulle behöva göras för att det ska bli bättre.

Vi har gjort en förstudie kring hur man kan förbättra möjligheterna till relationer för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Läs elle ladda ner förstudien här.

 

I förstudien lägger vi dels fram förslag på projekt som vi eller andra aktörer i civilsamhället skulle kunna genomföra, och dels kommer vi med förslag till hur olika LSS-verksamheter och styrningen inom LSS skulle kunna förändras för att tillgodose personernas rättigheter kopplade till relationer och sexualitet.