En tecknad bild på en person med långt regnbågsfärgat hår. Hen är stark och spänner musklerna.

Tankesmedjan med erfarenhetsexperter

Varje människa är expert i sitt eget liv.
Därför måste allt förändringsarbete som handlar om livet för personer med funktionsnedsättning utgå från den viktigaste kunskapen, erfarenhetskunskapen från dem som det handlar om.

Här kommer vi att berätta mer om hur vi har arbetat med våra 400 erfarenhetsexperter.

I projektet har vi haft flera grupper med erfarenhetsexperter. Grupperna har träffats varannan vecka under runt ett års tid och har haft olika teman: Hitta kärleken, fritidsaktiviteter, stöd i vardagen och relationer, lärande och sociala medier. Teman till grupperna har vi arbetat fram tillsammans under en expertdag tillsammans med en stor grupp erfarenhetsexperter. Sedan har vi delat in oss i de olika grupperna utifrån egna intressen. Varje grupp har letts av minst en person med egen erfarenhet av IF och/eller autism.

Dessutom har en gruppen Smederna träffats under hela projekttiden. Smederna är vår centrala grupp i tankesmedjan, där tankarna och idéerna struktureras gemensamt, prioriteringar diskuteras och sammanhang tydliggörs. Med smederna har vi också diskuterat och testat olika arbetssätt för kognitivt tillgängliga sätt att utbyta erfarenheter och testa idéer.