En bild på modellen Tårtan. Tårtfatet som heter "Aktiv medvetenhet" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.

Aktiv medvetenhet

Social och sexuell hälsa är viktiga delar av hälsa.

Nära relationer är en del av att vara människa. Ömsesidiga, självvalda relationer som man mår bra i är en viktig del av ett hälsosamt liv. Alla människor oavsett funktionssätt har en sexualitet. Sexualiteten kan uttrycka sig på olika sätt och alla vill inte vara sexuellt aktiva. Men sexualitet är en del av att vara människa.

Alla personer som arbetar med stöd för personer med funktionsnedsättning måste vara medveten om att relationer och sexualitet är en del av livet. Det gäller stödassistenter, enhetschefer, fritidspedagoger, kvalitetssamordnare och biståndshandläggare. När man arbetar med och fattar beslut om stöd i vardagen måste relationer och sexualitet vara en del. Om inte biståndshandläggare ställer frågor om relationer och sexualitet kan individer inte veta att de kan få stöd och stödassistenter får inte tillräckligt mycket tid. Om inte stödassistenter och fritidspedagoger ser relationer som en del av sitt uppdrag blir det inte verklighet i vardagen.

Medvetenheten om att relationer och sexualitet är en del av livet måste vara aktiv. Det räcker inte med att ta upp frågan när någon upplever problem eller när individen själv kräver det. När man har rätt till stöd i vardagen har man också rätt till relationer och sexualitet som man mår bra i.