En bild på modellen Tårtan. Tårtskiktet som heter "Lärande" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.

Lärande

Personer med funktionsnedsättning har rätt till anpassad information
om sex och relationer genom hela livet.
Hur ser vi till att det blir verklighet?

Man måste kunna lära sig om relationer och sexualitet när det känns viktigt under hela livet. Det räcker inte med att tänka att det är skolans uppdrag.

Det finns många goda exempel och tips på material för lärande som är kognitivt tillgänglig.
Några exempel är

Flera kommuner erbjuder också kurser i egen regi eller i samarbete med lokala RFSU-avdelningar.

Men det behövs mer kurser och mer möjligheter för praktisk träning av ömsesidighet och samtycke.