En bild på modellen Tårtan. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.

Tårtan

Tårtan är en modell för att arbeta systematiskt
med nära relationer och sexuell hälsa
för personer med funktionsnedsättning.

Här berättar vi lite kort om modellen.
Under 2024 kommer sidorna bli mer välfyllda.

 

Tårtan är en modell för att förstå och strukturera arbetet med nära relationer, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den blir både en väg för individen att se sina rättigheter, ett sätt för yrkesverksamma att förstå sin roll, sitt ansvar och sitt behov av kunskap och ett stöd för beslutsfattare och strateger att lägga upp ett systematiskt kvalitetsarbete i ett område som ofta faller utanför de strukturer som redan finns.

På så sätt kan tårtan kan ses utifrån många perspektiv. Man kan betrakta fatet och varje tårtskikt för sig. Man kan titta på den inre strukturen, hur övergångarna, samordningen och samverkan mellan de olika nivåerna ser ut. Man kan också se den utifrån ett rättighetsperspektiv, ett verksamhetsperspektiv, ett organisationsperspektiv eller ett kompetensperspektiv.

Modellen har tagits fram som en del av arvsfondsprojektet Relationer som funkar, som genomförs av FUB i Uppsala län under åren 2021-2024. Den är grundad i erfarenheter, behov och önskemål från omkring 300 experter med egen funktionsnedsättning som medverkat i projektet, huvudsakligen intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Den har också stötts och blötts tillsammans med centrala aktörer inom funktionsrättsrörelsen och den sexualpolitiska rörelsen, akademiska experter, kommuner, regioner och enskilda verksamheter.

Teoretiskt utgår modellen från två andra modeller. Dels PLISSIT-modellen, som är en sexologisk modell som beskriver olika nivåer för behandling av sexologiska problem. Och dels Erkännande-modellen, som till skillnad från PLISSIT har fokus på verksamheter inom funktionsstöd, och visar på att sexologiskt stöd inom funktionsstöd bara kan fungera om ett grundläggande erkännande av stödanvändare som sexuella varelser finns.

Här nedanför kan du klicka dig fram till mer information om de olika tårtskikten.

En bild på modellen Tårtan. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.
Lättläst om tårtan

Läs om tårtan på lätt svenska.

Läs mer
En bild på modellen Tårtan. Tårtfatet som heter "Aktiv medvetenhet" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.
Aktiv medvetenhet

Alla har en sexualitet, och alla behöver fungerande nära relationer.

Läs mer
En bild på modellen Tårtan. Det nedersta tårtskiktet som heter "Trygga rum" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.
Trygga rum

I vardagen behöver det finnas platser där man kan ställa frågor eller lyfta funderingar.

Läs mer
En bild på modellen Tårtan. Tårtskiktet som heter "Lärande" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.
Lärande

Man behöver få möjlighet att lära sig mer om relationer och sex, genom hela livet.

Läs mer
En bild på modellen Tårtan. Tårtskiktet som heter "Individuell vägledning och stöd" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.
Individuell vägledning och stöd

När man behöver råd, vägledning eller stöd som är individuellt anpassade.

Läs mer
En bild på modellen Tårtan. Tårtskiktet som heter "Terapi / vård" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.
Terapi och vård

När någon har en sexuell problematik eller relationsproblematik som kräver vård.

Läs mer