En bild på modellen Tårtan. Tårtskiktet som heter "Individuell vägledning och stöd" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.

Individuell vägledning
och stöd

Tårtskiktet Individuell vägledning och stöd handlar om kvalificerat stöd och anpassningar, råd eller vägledning som är särskilt anpassade för mig, min livssituation och mitt sätt att fungera på.

Vad innebär individuell vägledning och stöd?

 

Här talar vi inte om utförandet av grundläggande funktionsstöd i vardagen, även om det givetvis också berör sexualitet och relationer. Vardagsstöd är generellt en del av Aktiv medvetenhet, och kräver oftast inte mer än en grundläggande kompetens kring relationer och sexualitet och, ja, en aktiv medvetenhet.

Individuell vägledning och stöd kan dock handla om planering av stödet, eller om sådant stöd som kräver en djupare kompetens. Ofta kan det handla om hälsofrämjande punktinsatser, som att under en period

Vem arbetar med individuell vägledning och stöd?

 

Vilken kompetens behövs för individuell vägledning och stöd?