En bild på modellen Tårtan. Tårtskiktet som heter "Terapi / vård" är markerat. Tårtfatet heter Aktiv medvetenhet, och tårtskikten nerifrån och upp heter Trygga rum, Lärande, Individuell vägledning och stöd, samt Terapi / vård.

Terapi och vård

När en person eller ett par har en sexuell problematik eller en relationsproblematik som kräver vård så behöver det finnas.

Och vården behöver både ha kompetens kring funktionstillståndet och inom det som personen söker vård för.

Vad innebär Terapi och vård?

Ibland drabbas man av sjukdom, dysfunktion eller ohälsa som kräver klinisk behandling av legitimerad vårdpersonal. Det kan handla om neurologiska problem eller sjukdomar som påverkar den sexuella funktionen, lusten eller relationerna. Det kan också handla om psykisk ohälsa som leder till konsekvenser för relationerna och sexualiteten, trauman som behöver bearbetas eller någon sexuell eller social ohälsa eller dysfunktion som gör att personen riskerar att skada sig själv eller andra.

Här talar vi alltså om sjukvård för att behandla ohälsa och sjukdom, till skillnad från exempelvis hälsovård, arbetsterapi eller habilitering, som är mer inriktat på att skapa förutsättningar för fungerande. Hälso- och funktionsinriktad behandling och stöd finner vi istället under Individuell vägledning och stöd.

Vem arbetar med Terapi och vård?

Behandlingen i det här tårtskiktet ska göras av legitimerad vårdpersonal.
Det kan till exempel vara läkare, psykolog, barnmorska, sjuksköterska eller sjukgymnast.

Vilken kompetens behövs för Terapi och vård?

För att förstå och behandla sexologisk problematik så krävs givetvis en sexologisk kompetens. För att förstå och behandla trauman från sexuellt våld eller annat våld i nära relation krävs en kompetens kring det.

För att förstå och behandla en person med en funktionsnedsättning så behövs det också en kompetens kring funktionstillståndet, och förståelse för hur funktionsnedsättningen kan samspela med det aktuella problemet. Och om personen på grund av sin funktionsnedsättning behöver anpassad kommunikation eller bemötande så behövs kunskap och verktyg för det.

Den behandlande vårdpersonalen behöver alltså ofta ha en dubbelkompetens. Dels inom det specifika fältet som personen söker vård för, och dels kring funktionssättet.